Проучвания сред Вашите служители за една по-пълноценна работна среда

Какво е businessvibe?

N

businessvibe е проучване, провеждащо се по международно утвърдена методология

N

Редовно или ad hoc онлайн проучване сред служителите на Вашата компания

N

Кратки, анонимни онлайн проучвания сред Вашите служители

N

Бързо получаване на данните, за да вземете правилни решения

Защо businessvibe?

Пестите време и пари

Управлявате човешкия ресурс ефективно

Следите динамиката на работната среда

Предлага решения

Превенция проблемите да се преврънат в криза

По-добри резултати за Вашата компания

На кого може да бъде полезен businessvibe?

Създаване на свободна и открита комуникация между ниските нива, ръководителите и взимащите решения в една компания.

5

Собственици и висш менинджмънт

5

Ръководители на отдели

5

HR директори

5

Търговски отдели

Какво стои зад businessvibe?

10 ключови индикатора, измерващи настроенията на служителите:

Лично израстване

Обратна връзка

Признание и лоялност

Щастие

Отношения с управителя

Обвързаност с компанията

Отношения с колегите

Гордост с компанията

Удовлетвореност

Условия за здравословен начин на живот

Заявете оферта за проучване